Testis Torsiyonu

Testis torsiyonu olarak adlandırılan klinik tablo, acil ürolojik bir hastalık olup; testisin kendi etrafında dönmesi olarak tanımlanabilir. Teşhis konulduktan sonra acil olarak tedavi edilmediği taktirde, testisin kaybına kadar giden bir duruma neden olabilir. Hastalık her yaşta görülebilmekle birlikte; daha çok ergenlik çağındaki çocuklarda daha sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Testis torsiyonunun kesin nedeni bilinmekle birlikte; testisin içinde bulunduğu ve skrotum adı verilen kesede sabit olarak kalmasını sağlayan bağlardaki yetersizliğin, torsiyona olan eğilimi arttırdığı düşünülmektedir. Ayrıca inmemiş testisi olan çocuklarda hastalığın daha sık görüldüğü bilinmektedir.

Testis torsiyonunun en önemli belirtisi, şiddetli kasık ve testis ağrısıdır. Ağrı genellikle aniden gelişir ve hasta acil olarak hekime ya da hastaneye başvurur. Fizik muayene ile hastalığın tanısını koymak genellikle mümkün olduğu halde; renkli Doppler ultrasonografinin teşhisin konulmasında son derece yardımcı olduğu bilinmektedir. Teşhisin konulduğu hastalarda hiç vakit geçirmeden cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Bazı olgularda el manevraları ile testisin döndürülebildiği gösterilmiş olsa da en kesin ve kalıcı tedavi cerrahidir. Tedavinin 4-6 saatten fazla geciktirildiği olgularda; testisin kanlanması azaldığından, organın kaybına varan bir tablo ile karşılaşmak mümkündür.