Hidrosel

Testisi çevrelen ve iki kattan oluşan doku arasında sıvı birikmesi sonucu oluşan skrotum (yumurtalık torbası)’da şişlik ile karakterize bir hastalıktır. Doğumsal olarak ya da sonradan ortaya çıkabilir. Doğumsal olarak oluşanlarda; testisin üstünü örten yapının tam olarak gelişmemesi söz konusudur. Bu tarz olgularda şişlik çocuk uyuduğunda belirgin olmayıp, gün içinde ise genellikle ağlama ve ıkınma ile belirgin hale gelmektedir.

Şişliğin sebebi karın içi sıvının kese içinde birikmesidir. Bu tabloya ‘Komünikan Hidrosel’ ismi verilmektedir. Kese içine bağırsak parçaların girdiği olgularda kasık fıtığı söz konusu olup cerrahi olarak düzeltilmesi uygundur. Non-kommünikan hidrosel olgularında ise karın içi yapılarla herhangi bir anatomik ilişki olmayıp; hastalığın nedeni enfeksiyon olabileceği gibi hiçbir nedene bağlı olmadan ortaya çıkan olgular da bulunmaktadır. İleri yaşlarda ortaya çıkan olgularda, ultrasonografi ile muhtemel ‘Testis Tümörü’ araştırmasının yapılması gereklidir. Tümörün olmadığı küçük boyutlu hidrosel olgularında izlem yeterlidir. Hidroselin büyük boyutlara vardığı, hastayı estetik olarak rahatsız ettiği ya da ağrıya neden olduğu durumlarda cerrahi girişim gereklidir.