Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma

Gece idrar kaçırma, çocuklar arasında yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Geceleri çocukların farkında olmadan idrar kaçırması ile karakterize bir tablodur. Nedeni kesin olarak ortaya konulmamış olmakla birlikte; işlevsel mesane kapasitesinin azalması ve yüksek uyanma eşiği gibi faktörlerin bu patolojide rol oynadığı düşünülmektedir. Gece idrar kaçıran çocukların tipik olarak gündüz idrar kaçırma şikayetinin olmadığı bilinmektedir. Genellikle 3 yaşın üzerinde gece idrar kaçırması olan çocuklar ‘Enürezis nokturna-Gece İdrar Kaçırma’ hastası olarak kabul edilir. Yapılan çalışmalarda, 6 yaşına geldiği halde çocukların %10’unda, 14 yaşına ulaşan çocukların da %5’inde gece idrar kaçırma şikayetinin olduğunu ortaya konulmuştur.

Çocuklarda ideal işeme kontrolü başlama yaşının 1.5 yaş olduğu, bu yaştan önce yapılacak zorlamaların çocukta ileri yaştaki gece idrar kaçırmalarına neden olabileceği bildirilmiştir. Tüm bunların dışında, yeni kardeşi olan çocuklarda psikojenik bazı faktörlere bağlı olarak gece idrar kaçırmasının başladığı da sıklıkla gözlenmektedir. Gece idrar kaçırması olan çocuklarda yapılan fizik muayene ve tanı amaçlı tetkiklerde, genellikle herhangi bir patoloji saptanmaz.

Gece idrar kaçırması olan çocukların bir kısmında; yatmadan önce sıvı kısıtlaması ve işemenin sağlanması, genellikle idrar kaçırdıkları saatin saptanması ve ilgili saatte çocuğun uyandırılarak işemesinin sağlanması gibi tedbirler yeterli olabilmektedir. Bu tarz tedbirlerin yeterli olamadığı olgularda, gece yatmadan önce idrar üretimini azaltan ilaçların uygulanması gereklidir. Bu tedbir ve tedaviler sonucu hastaların çok önemli bir bölümünde, ortalama 10 yaşına kadar gece idrar kaçırmasının tamamen düzeldiği bilinmektedir.