Üreme Yolundan Girişimsel Sperm Elde Edilmesi

Üreme yolundan girişimsel olarak sperm elde edilmesi işlemi; semen içinde sperm hücresinin bulunmadığı olgularda uygulanmaktadır. Semen içinde hiç sperm hücresinin bulunmaması ‘Azoospermi’ olarak adlandırılır ve çocuk sahibi olamayan erkeklerin %15’inde bulunan bir durumdur. Azoospermi olgularının yaklaşık %40’ında neden; sperm hücresini taşıyan mikroskopik kanallardaki tıkanıklıktır. Yardımcı üreme tekniklerinden olan Intratestiküler Sperm Injection (ICSI)-Tüp Bebek uygulaması yapılacak Azoospermi hastalarında, girişimsel yollar ile sperm hücre elde edilmesi gereklidir. Genellikle sperm hücreleri testisten elde edilmeye çalışılmakla birlikte; testisin arkasında yer alan ve sperm hücrelerinin depo edildiği ‘Epididim’ adlı organdan da sperm hücresi elde edilmeye çalışılabilir.

Sperm hücre elde edilmesinde çok çeşitli yöntemler kullanılmakla birlikte; mikrocerrahi yöntem ile yapılan operasyonlarda, sperm hücresi bulma şansının anlamlı derecede arttığı gösterilmiştir. Bu işlem sırasında kullanılan mikroskoplar doku görüntülerini yaklaşık yirmi kat büyütme yeteneğine sahip olduğundan; cerrahın sperm hücrelerinin olasılıkla bulunduğu bölgeleri ayırt etmesine ve sonuç olarak sperm hücresi bulma şansının da yükselmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Günümüzde Mikro-TESE (Mikroskopik Testiküler Sperm Ekstraksiyon) olarak isimlendirilen yöntem ‘Altın Standart’ olarak kabul edilmektedir. Mikro-TESE cerrahi yöntemi ile sperm bulma şansı genel olarak %40-50 dolaylarındadır. Elde edilen spermler kullanılarak uygulanacak ICSI-Tüp bebek işlemi sonrası gebelik gelişmesi şansı da %35-55 arasında değişmektedir.

Mikro-TESE işlemi lokal ve genel anestezi ile ‘Ayaktan Cerrahi’ merkezlerinde uygulanabilen bir işlemdir. Nispeten komplikasyon oranı düşük olmakla birlikte; işlem sonrası testis ağrısı, kanama-hematom gelişimi ile ameliyat bölgesinde enfeksiyon-abse gelişimi ile nadiren de olsa karşılaşılabilmektedir.