Sertleşme Sorununda Şok Dalga Tedavisi

Erkek cinsel fonksiyon bozukluklarının başında yer alan Erektil Disfonksiyon (İktidarsızlık) şikayeti; 40 yaş üstündeki erkeklerin yaklaşık yarısında ve hafiften ağıra kadar değişen derecelerde görülebilmektedir. Günümüze kadar hastalığın tedavisi ile ilgili olarak; ilaç ve cerrahi yöntemlerle ilgili yoğun çalışmalar yapılmış ve değişen derecelerde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Erektil disfonksiyon şikayetiyle başvuran hastalarda, günümüzde birinci basamak tedavi yöntemi, ağızdan alınan ilaç tedavisidir. Bu tarz tedavilerin başarı oranları, altta yatan nedene göre değişmekle birlikte %50-80 arasında değişmektedir. İlk basamak tedaviye yanıt alınamayan hastalarda ise penis içine ilaç enjeksiyonu ya da penil protez cerrahi tedavisi gündeme gelmektedir.

Ağızdan ve penis içine enjeksiyon yoluyla yapılan ilaç tedavileri; nedene yönelik tedaviler olmayıp; şikayeti gidermeyi hedef alan tedavilerdir. Penis protez implantasyon tedavisi ise hiçbir tedaviden sonuç alınmayan hastalarda uygulanıp, geri dönüşümü olmayan bir tedavi seçeneğidir. Tüm bu tedavi yöntemlerinin zorluklarını göz önüne alan bilim adamları; kalıcı tedavi sağlayan ve yan etkisi az olan yeni yöntemler üzerinde yoğunlaşmışlardır.

Düşük doz ESWL (Vücut dışından uygulanan şok dalgaları) tedavisi bu amaçla gündeme gelmiştir. Aslında yüksek doz ESWL tedavisi, uzun yıllar idrar yollarında yer alan taşların cerrahi olmayan tedavisinde başarı ile kullanılmıştır. Buna karşılık yakın zamanlarda, kalbin koroner damarlarında oluşan damar plaklarının düşük doz ESWL tedavisi ile iyileştirilebildiği ortaya konulmuştur. Bu bilimsel gerçekten yola çıkan ve erektil disfonksiyon ile ilgilenen araştırmacılar; penis dokusuna düşük doz ESWL uygulamak suretiyle doku kanlanmasının arttırılabileceğini düşünmüşlerdir. Düşük doz ESWL uygulaması sonrası penis dokusunda oluşan yeni damarlanmaların, penise gelen kan akımını arttıracağı ve sonuç olarak daha kaliteli bir ereksiyonun sağlanabileceği düşünülmüştür. Bu amaçla yakın zamanda insanlar üzerinde yapılan ve sonuçları Journal of Urology dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre; her biri yaklaşık 20 dakikalık sürelerde uygulanan 12 seans düşük doz ESWL tedavisi sonrası; hastaların ereksiyon kalitelerinde anlamlı derecede düzelme sağlanabildiği gösterilmiştir. Tedavi sırasında tedaviyi bıraktıracak ya da ek tedavi gerektirtecek düzeyde tedavi ile ilişkili yan etkilerin oluşmadığı tespit edilmiştir. Özellikle sürekli ilaç kullanmak istemeyen ya da cerrahi tedaviyi tercih etmeyen erektil disfonksiyon hastalarında, bu tedavi yönteminin uygun bir alternatif olabileceği düşünülebilir.