Testis Protezi Yerleştirilmesi

Testis protezi yerleştirilmesi; cerrahi ya da cerrahi dışı nedenlerle tek ya da çift taraflı testisin kaybı oluşmuş olgularda uygulanan, kozmetik amaçlı bir cerrahi prosedürdür. Testis protezi uygulanmasının üreme ya da cinsel fonksiyonlar üzerine olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Bu operasyonlarda genellikle silikondan üretilmiş materyaller kullanılmakta olup; bu materyallerin allerji yapıcı bir etkisi genellikle bulunmamaktadır. Operasyonun süresi yaklaşık 30 dakika ile 1 saat arasında değişmekte olup, komplikasyon oranı düşüktür. Buna karşılık çok nadiren de olsa; protez materyalinin yer değiştirmesi, yırtılması ya da enfekte olması gibi durumlarla da karşılaşılabilmektedir.