Doğumsal Penis Eğriliği

Doğumsal penis eğriliği; nadir görülen ve genellikle ergenlik çağına girilmesiyle birlikte başlayan penis ereksiyonları ile fark edilen bir hastalıktır. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte; yarattığı sonuçlar hastanın cinsel hayat kalitesini önemli derecede olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Ereksiyon sırasında oluşan eğriliklerin derecesi, hastanın cinsel ilişkiye girebilme olanağını belirlemektedir. Penis eğriliği en sıklıkla aşağıya doğru olmakla birlikte, yukarı, sağ ve sol yönlere doğru oluşan eğriliklerle de nadiren karşılaşılmaktadır. Hastalığın tanısı, öncelikle hastanın ifadesi ve penisin ereksiyon halindeyken fotoğraflanması ile ortaya konulmaktadır. Eğrilik objektif olarak ortaya konulduktan sonra tedavi kararı, hasta ile karşılıklı görüşülerek verilir. Genel olarak kabul edilen görüş; 30° ve altında bulunan ve hafif olarak nitelendiren eğriliklerin, cinsel ilişkiye engel olmayacağı, dolayısıyla cerrahi olarak düzeltmesinin gerekli olmadığı şeklindedir. Sadece kozmetik nedenlerle ameliyat olmak isteyen hastalar olabileceği gibi; kesin cerrahi girişim kararı; 30°'den daha fazla penis eğriliği olan ya da ilişki sırasında eşi ve/veya kendisi ağrı-huzursuzluk hisseden olgularda verilmelidir.

Doğumsal penis eğriliğinin hafif olgular dışındaki hastalarda, tek tedavisi cerrahi girişim olup; ilaç ile tedavisi bulunmamaktadır. Düzeltici cerrahilerin başarı oranı farklı cerrahi tekniklere göre değişiklik göstermekle birlikte %90 civarındadır. Bununla birlikte her cerrahi müdahale öncesinde olduğu gibi hastaların cerrahi girişimin olası yan etki ve komplikasyonları konusunda ayrıntılı olarak bilgilndirmeleri gereklidir.