Cinsel İlişki Yoluyla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel yol ile geçiş gösteren çok sayıda hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların bir bölümü sadece idrar son yolu (uretra) iltihabına neden olurken; bir bölümü de cilt enfeksiyonları ya da sistemik hastalıklara neden olabilmektedir.

Herpes simpleks (HSV) ve Human papilloma (HPV) virüs enfeksiyonları, cilt lezyonlarına neden olmaktadır. Bu virüslerin neden olduğu cilt lezyonlarında genellikle deriye sürülen ilaçlar ya da koterizasyon (lezyonun yakılması) ile tedavi edilmektedir. Treponema Pallidum isimli bakteri ile bulaşan Sifiliz hastalığı da yine farklı evrelerde kendini gösteren cilt lezyonları ile ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığın tedavisinde etkili antibiyotik tedavileri yapılmalıdır. Sistemik hastalıklara neden olan virüs enfeksiyonları ise; karaciğer yetmezliğine kadar gidebilen Hepatit hastalığı nedeni Hepatit B ve AIDS (Aquired Immun Deficiency Syndrome) hastalığına neden olan Human Immundeficiency Virus (HIV) olarak belirtilebilir. Bu hastalıkların tedavilerinde de yine hastalığa özel ilaç uygulamaları gereklidir.

Cinsel son yol (uretra) iltihabına (uretrit) neden olan ve cinsel yol ile bulaşan hastalıklar iki ana gruba ayrılabilir. N. gonore isimli bakteri tarafından oluşturulan uretrit, genellikle şüpheli cinsel ilişki ardından; kadınlarda 7-21 gün, erkeklerde ise 2-6 gün sonra belirtilerini gösterir. İdrar yaparken yanma ve sarı-yeşil renkli akıntı tipiktir. Hastalık tedavi edilmediği takdirde, etken patojenler kadınlarda iç üreme organları olan uterus (rahim), Tuba uterina (yumurtalık yolu) ve over (yumurtalık) organlarına, erkekte ise prostat bezine kadar ulaşarak, yüksek ateş ve halsizlik ile kendini gösteren bulgular verebilir. Hastalık tanısının konulmasıyla birlikte uygun antibiyotik tedavisine süratle başlanmalıdır.

N.gonore dışında; özellikle son yıllarda çok daha yaygın olarak görülmeye başlayan diğer üretrit tipleri; Clamidya, Ureoplazma ve Mycoplazm adı verilen virüs benzeri mikropların neden olduğu non-gonokosik üretrittir. Bu mikroorganizmalar ile oluşan hastalıkların kuluçka süresi, genellikle 1-6 hafta arasında değişmektedir. Hastalık idrar yaparken yanma, kaşıntı ve berrak uretral akıntı şikayetleri ile kendini gösterir. Bu etkenlerin neden olduğu hastalığın tedavisinde de uygun antibiyotiklerin kullanılması gereklidir.