ESSM-BARİ Ardından

Yakın zamanda İtalya'nın Bari şehrinde yapılan ESSM (Avrupa Cinsel Tıp Derneği) toplantısı güncel bilgilerin gözden geçirildiği ve cinsel tıp alanında güncel kılavuzların değerlendirildiği bir toplantı olarak; yüksek sayıda araştırıcının katılımı ile tamamlandı

Toplantının öne çıkan başlıkları;

Erkek cinsel fonksiyon bozukluklarında restoratif tedavilerin (gen terapi, kök hücre, PRP) gerçek yeri nedir? Konunun çok tartışmalı olduğu ve rutin klinikte çok yanlış uygulamaların olduğu bir kez daha teyid edildi. Tüm kılavuzlara göre ‘Deneysel’ kabul edilen bu yöntemlerin ülkemizde ve dünyada 'hayli yanlış' uygulandığı hemen tüm araştırmacılar tarafından vurgulandı.

Erektil disfonksiyon tedavisinde penil protez teknolojilerinde sağlanan gelişmeler gözden geçirilerek; başta aplikasyon uygulamalı olası protezler ve ek teknolojik gelişimler üzerinde duruldu.

Penis uzatma ve kalınlaştırma cerrahilerinin; tamamen estetik kaygılarla uygulanan bu tedavilerin hasta ve hekim açısından yaratacağı sorunların önemi üzerinde duruldu Penosentrik olarak tabir edilen bir bakıma takıntılı hastaların cerrahi öncesi psikiyatrik değerlendirmeleri üzerinde duruldu.

Erektil dsifonksiyon tedavisinde kullanılan ilaçların kalp sağlığı ve prostat sağlığı üzerine olan olumlu etkileri tekraradan hatırlatıldı.

Erektil disfonksiyon tedavisinde şok dalga tedavisinin yeri; güncel, geniş hasta sayısı içeren çalışmalar ile tekrar desteklendi. Gerek klinik gerek preklinik verilerin; yöntemin hayli yaygınlaşmasındaki önemi vurgulandı.

Günlük spor aktiviteleri ile Erektil Fonksiyon arasındaki ilişkinin yakın zamanda ‘kanıta Dayalı ‘ olarak ortaya konulduğu çalışmalar yine çok ilgi çekici olarak gündeme alındı

Cinsel Tıp da Yapay zeka uygulamalarının güncel durumu özel bir oturumda ele alındı. Şimdilik biraz şüphe ile bakılan gelecekte kesinlikle uygulanacağını düşünülen bu başlık, en çok ilgi çeken başlıklar arasında yer aldı.