ED ve Beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişki

Erkeklerde Erektil Disfonksiyon (Sertleşme sorunu) ve diabet (şeker hastalığı), hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği gibi hastalıklar ile; sigara ve aşırı alkol tüketimi gibi alışkanlıklar arasında yakın bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur. Bununla birlikte beslenme alışkanlıkları ile sertleşme sorunu arasındaki olası ilişkiyi gösteren 'kanıta dayalı çalışmalar'ın sayısı sınırlıdır. Yaygın olarak kabul edilen bir görüşe göre Erektil Disfonksiyon ileride gelişmesi muhtemel koroner kalp hastalığının bir göstergesidir. Bundan dolayı kalp hastalarına önerilen 'sağlıklı beslenme'nin; sertleşme sorunu yaşanmasını geciktirmesi ya da düzeyini azaltması da mantıklı bir öngörüdür. Öte yandan bu tarz teorileri destekleyen bilimsel çalışmalar; 'Kanıta Dayalı' yorum açısından önem taşımaktadır. Konu ile ilgili son derece önemli bir çalışma 2020 yılında JAMA dergisinde yayımlanmıştır. Sözü edilen çalışmaya yaş ortalaması 62 olan 21469 erkek dahil edilmiş ve bu denekler yaklaşık 10 yıl süre ile takip edilmiştir.Çalışma grubunda yer alan erkeklere balık, sebze-meyve, uzun zincirli yağ, baklagiller ve fındık ile klasik Akdeniz mutfağı ağırlıklı özel bir diet uygulanarak; sertleşme sorunu gelişiminin bu tarz bir diet ile beslenmeyen diğer bir grup ile karşılaştırılması yapılmıştır. Uzun dönemde yapılan ve geniş bir denek sayısı içeren çalışmanın sonuçları; sağlıklı beslenmenin sertleşme sorunu gelişiminde anlamlı derecede etkili olduğunu; özellikle klasik Akdeniz mutfağı, mevsimsel sebze-meyve ve balık benzeri ürünler ile baeslenmenin erektil fonksiyon üzerine koruyucu etkisi olduğunu 'Kanıta Dayalı' olarak ortaya koymuştur.