Adres : Fener Cad. Fener İş Merkezi B-1 Blok Kat:2 Muratpaşa-Antalya 0 242 228 20 21

 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Erektil Disfonksiyon (ED) tedavisinde; mevcut medikal ve cerrahi tedavi seçeneklerin artması ya da mevcut tedavi seçeneklerinden fayda görmeyen hastaların daha etkin ve daha kolay uygulanabilir tedavi olanaklarına kavuşması, konu ile ilgili araştırmacı ve bilim insanlarının en önemli hedeflerindendir. Güncel bilimsel literatürde yer alan yeni tedavi olanaklarının, ülkemiz insanlarının yararına sunulmasına katkı sağlamak da her bilim insanının öncelikli amaçlarından biri olmalıdır. Yeni tedavi seçeneklerinin uluslararası bilimsel kuralların öngördüğü; iyi tasarlanmış, plasebo kontrollü ve bilimsel veri gücü yüksek çalışmalar ile desteklenmiş olması gerektiğini, tartışılmaz bir gerçektir. Bir başka deyişle; yeni tedavi seçeneklerinin, etkinlik ve yan etki verilerinin ‘Kanıta Dayalı Tıp’ kurallarına uygun olarak ortaya konulmuş olması ve bilim literatüründe yayımlanması esastır. Daha önemlisi herhangi bir tedavi seçeneğinin rutin kullanımından önce; uluslararası bilim kurallarına uygun olarak Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 çalışmalar ile değerlendirilmiş olması gereklidir.

Erektil Disfonksiyon’un güncel tedavi seçenekleri olarak; İntrakavernozal kök hücre enjeksiyonu ve intrakavernozal PRP (platelet rich plasma) tedavileri yazılı ve görsel basında yaygın olarak sunulmaktadır. Sözü edilen tedavi seçeneklerinin mevcut tedavi seçeneklerinden farklı olarak; penis erektil dokusunda restoratif (yeniden yapılandırıcı) özelliğe sahip olduğu ifade edilmektedir.

İntarakavernozal kök hücre tedavisinin, yaşlı, diabetik ve sinir yaralanmasına bağlı gelişen erektil disfonksiyonu bulunan hayvan modellerinde; tedavi edici etkinliğinin olduğu rapor edilmektedir. Bununla birlikte bu tedavi seçeneğinin etkinliği ile ilgili insanlarda yapılmış, sonuçları güvenilir herhangi bir klinik çalışma bulunmamaktadır. Benzer şekilde günümüzde; Erektil Disfonksiyon tedavisinde, PRP tedavi etkinliğini kanıtlayan ve insanlarda uygulanmış herhangi bir bilimsel çalışma da rapor edilmemiştir.

Sözü edilen tedaviler sonrası, restoratif süreçlerinin penis dokusunda ne şekilde geliştiği ile ilgili herhangi bir teori tam olarak kanıtlanmış değildir. Bu gerçekler göz önüne alındığında; kök hücre ve PRP tedavilerinin etki mekanizmaları ve hedef moleküller üzerine olan etkinliklerinin ortaya konulduğu, bilimsel anlamda güvenilir iyi tasarlanmış preklinik ve klinik çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Sonuç olarak; Restoratif Tedavi grubu olarak isimlendirilen kök hücre ve PRP tedavileri: başta Amerikan Cinsel Tıp Derneği (SMS-NA; Sexual Medicine Society for Sexual Medicine) gibi uluslararası prestijli bilimsel dernekler tarafından da ‘deneysel’ düzeyde ele alınmaktadır. Bu tarz tedavilerin günümüzdeki uygulamaları, sadece iyi tasarlanmış bilimsel çalışma protokollerinde ve araştırma amaçlı olmak üzere mümkün görülmektedir. Ek olarak, bilimsel araştırma amaçlı bu çalışma protokollerinin hazırlanmasında; ülkemiz kanunlarının ön gördüğü şekilde ‘Merkezi-Bölgesel Etik Kurul’ ve ilgili  ‘Bilimsel Araştırma Kurulları’ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur. Bilimsel araştırma amaçlı klinik çalışmalarda yer alacak tüm hastaların, sözü edilen tedavi alternatiflerinin klinik etkinlik ve yan etki profilleri açısından detaylı olarak bilgilendirilmeleri ve ‘Aydınlatılmış Onam’ belgelerinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.